English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 18 (2007)

Берон, Петър — Стоице Андреев на 70 години: 5—14 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Петров, Боян; Щяшлавски, Франтишек — Нови видове псевдоскорпиони (Arachnida: Pseudoscorpiones) за фауната на България: 15—27 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Ценна книга за българската природа: 28 (бълг.).

Лазаров, Стоян — Нови находки на Harpactea srednogora Dimitrov et Lazarov, 1999 от България с описание на досега неизвестната женска (Araneae: Dysderidae): 29—33 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Стоев, Павел — Биоспелеологични проучвания в Турция и Грузия през лятото на 2006 г.: 34 (бълг.).

Вагалински, Боян; Стоев, Павел — Осъвременен каталог на разред Julida (Diplopoda) в България: 35—63 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Стоев, Павел — Първа българска енциклопедия по спелеология: 64 (бълг.).

Апостолов, Апостол — Бележки върху пещерни харпактикоиди (Crustacea: Copepoda) от Северен Виетнам: 65—73 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Нов том от поредицата Biodiversity of Bulgaria: 74 (бълг.).

Безуше, Клод; Бекчиев, Ростислав — Описание на нов Batrisodes от България (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae): 75—80 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Кумански, Красимир — Второ допълнение към том 15 (Trichoptera: Annulipalpia) и том 19 (Trichoptera: Integripalpia) от Фауна на България: 81—94 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Златков, Боян — Дневни и нощни пеперуди (Lepidoptera: Macrolepidoptera) на Местенската долина в Югозападна България: 95—126 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Хубенов, Здравко — Разпространение и зоогеографска характеристика на мекотелите (Mollusca) от българските национални паркове: 127—159 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Наумов, Борислав; Цанков, Николай; Стоянов, Андрей — Нови находки на Platyceps najadum (Eichwald, 1831) (Reptilia: Colubridae) в Българи: 160 (англ.).

Марков, ГеоргиElephas antiquus (Mammalia: Proboscidea) в България: 161—166 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Марков, ГеоргиGomphotherium angustidens (Mammalia: Proboscidea) в България: 167—171 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — В памет на Красимир Кумански (1939—2006): 172 (бълг.).