English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 4 (1993)

Боев, Златозар — Остеологичните колекции и значението им за орнитологичните изследвания: 3—9 (бълг., рез. англ.).

Стефанов, Павел — Малко известен хербарий на лейди Емили Странгфорд: 10—15 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Raphidioptera и Neuroptera от България в колекциите на Народния музей в Прага: 16—28 (нем., рез. бълг.).

Андреев, Николай — Материали и критични бележки за флората на България: 29—38 (бълг., рез. англ.).

Кумански, Красимир — Допълнение към том 15 (Trichoptera, Annulipalpia) и том 19 (Trichoptera, Integripalpia) от поредицата Фауна на България: 39—46 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Видов състав и метрична характеристика на птиците жертви на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves, Strigidae): 47—56 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Неолитни птици от праисторическото селище при Казанлък: 57—67 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар; Рибаров, Георги — Птиците на античния град Кабиле (1 хил. пр. н. е. — VI в. н. е.) край с. Кабиле (Бургаска област): 68—77 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Националният природонаучен музей и природозащитата в България: 78—86 (бълг., рез. англ.).

Станев, Стефан — Малко известни имена от българската ботаника. Александър К. Дряновски: 87 (бълг., рез. англ.).