English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 5 (1995)

Берон, Петър — Преглед на изследванията върху сухоземните акари (разред Acariformes, подразред Prostigmata) в България: 3—12 (френ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Един нов ларвален вид от род Neotrombidium (Acariformes, Actinedida: Neotrombidiidae) от Куба: 13—18 (англ., рез. бълг.).

Тибо, Жан-Марк — Колемболи от България.I.: 19—27 (френ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Нов том от поредицата Фауна на България: 28 (бълг.).

Йорданова, Васила — Калинки (Coccinellidae, Coleoptera) от българското черноморско крайбрежие и Странджа: 29—33 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Експедицията на НПМ “Югоизточна Азия — 1994”: 34 (бълг.).

Иванова, Теодора; Стоев, Павел; Петров, БоянBrachytarsina flavipennis Macquart, 1851 (Diptera, Streblidae), представител на ново семейство за фауната на България: 35—36 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — За появата на домашната кокошка (Gallus gallus domestica) в България и на Балканския полуостров и по въпроса за одомашняването на кокошките (род Gallus Brisson, 1760) в Югоизточна Европа: 37—49 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Експедицията на НПМ “Югоизточна Азия — 1995”: 50 (бълг.).

Боев, Златозар — Птици от енеолитната и раннобронзовата епоха от потъналото селище в Созополския залив (Българско Черноморие): 51—60 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Птици от средновековни селища в България: 61—67 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Почина Николай Виходцевски (1912—1995): 68 (бълг.).

Попов, Алекси — В памет на Николай Андреев (1944—1994): 69 (бълг., рез. нем.).