Национален природонаучен музей, София | Новини

Historia naturalis bulgarica отива онлайн


9.1.2018 00:10

На 3 януари поредицата Historia naturalis bulgarica наред с досегашния ISSN за печатно издание получи нов и започва да излиза като онлайн списание със свободен достъп.

Historia naturalis bulgarica публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки съобщения в областта на зоологията, ботаниката, палеонтологията, геологията и оригинални статии по музеология, история на природознанието, информации за музейни колекции.

В сайта www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ е публикуван първият брой от новото онлайн издание с ISSN 2603-3186. До края на февруари ще може да намерите и текстовете на всички статии от 23-те тома на печатното издание, излезли от 1989 до сега.Статия от Национален природонаучен музей, София | Новини
http://www.nmnhs.com/18010901-news_bg.html


Печат!