Якутски диамант

'Запушихме лулата на мира, тютюнът отличен…' Такъв е текстът на знаменитата 'секретна' радиограма, изпратена от геолозите Авдеенко, Елагина и Хабардин, след откритието на тръбата 'Мир' на 13 юни 1955 г. Кимберлитовата тръба 'Мир' в Република Саха (Якутия) е първично находище на диаманти. Добивът на диамантеноносна кимберлитова руда по открит способ започва през 1957 и е прекратен през юни 2001, цели 44 години. Кариерата е с дълбочина 525 и диаметър 1200 метра. От 2009 година добив на диамантена руда се извършва само на подземния рудник 'Мир'.
Обратно към виртуалната разходка