Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Почти без изключение, през последните 60-ина години у нас гнезди единствено къдроглавият перикан (Pelecanus crispus). В миналото обаче, много по-разпространен е бил розовият. В античността вероятно е бил отглеждан и като красива паркова птица. Днес най-близките до страната ни постоянни негови гнездовища са в делтата на р. Дунав. Допреди 150 години е гнездел из много блата във вътрешността на страната. Селяни от някогашното село (дн. град) Стралджа например, ходели на лов за пеликани в Стралджанското блато. Пълнели цели каруци с убитите с тояги птици сред тръстиките, и с тях си угоявали свинете…
Обратно към виртуалната разходка