Бяла лопатарка (Platalea leucorodia)

Красива елегантна птица със странна форма на клюна. Връхната част на двете челюсти е силно сплесната лопатовидно. Храни се с дребни водни животни — водни бръмбари и водни кончета и техните ларви, ручейници, както и със скакалци и двукрили насекоми, дребни водни миди и охлюви, ракообразни, червеи, жаби и попови лъжички, дребни рибки и водорасли. През размножителния сезон обитава плитки и обширни езера и блата, плитчини на речни разливи в низините и устия на големи реки. В страната бялата лопатарка е критично застрашен вид от Червената книга на България.
Обратно към виртуалната разходка