Северен горски ибис (Geronticus eremita)

Единият от четирите вида птици, изчезнали през историческо време от фауната на Европа. До 17 в. обитавал скалисти склонове в Алпите и Динарските планини. В средновековни манастирски хроники са запазени рецепти за приготвяне на супа от пиленцата на горски ибиси, събирани от монасите от гнездата по скалите. Днес е оцелял само в две поддържани гнездови колонии в Мароко и в Турция. В по-далечното минало е бил широко разпространен. Негови останки са намерени във Франция, Испания, Италия и др. От България е описан ранно-плейстоценски фосилен вид (Geronticus balcanicus), живял преди почти 2 млн. г. Този женски екземпляр е живял в Царската зоологическа градина до 30.08.1911 г.
Обратно към виртуалната разходка