Акула чук (Sphyrna zygaena)

Акулите чук са известни с особената, плоска и странично продълговата форма на главата.
Обратно към виртуалната разходка