Гривест вълк (Chrysocyon brachyurus)

Той е най-дългократият и най-дългокосместият от вълците. Нещо повече — той всъщност не е вълк. Зоолозите го поставят в самостоятелен род, с което признават значителните му различия от същинските вълци от рода Canis. Името му идва от дългата грива по врата на възрастните. Разпространен е из обширните равнини в източната половина на Южна Америка на юг от Амазонията. Ловът сред високите треви на пампасите го е принудил да се качи на толкова високи крака. Външно прилича на дългокрака лисица, но няма пряко родство с лисиците, както и с вълците. Ловува поединично, а не в глутница.
Обратно към виртуалната разходка