Евроазиатски рис (Lynx lynx)

В последното десетилетие изчезналият от страната в 1941 г. рис донесе най-голямата радост на природозащитниците и то… без каквито и да било усилия от тяхна страна! Ето че в 2008 г. рисът отново бе регистриран у нас, макар и пограничен район — в Осоговска планина. Има и други съобщения — за Краище, Кървав камък (Трънско) и Западна Стара планина и др. По-насевер в Европа тетревовите птици са сериозна част от менюто му, но на юг и у нас за него много важни са сърната, заекът и разбира се — горските гризачи, наред с птиците. Рисът се нуждае от обширни и тихи горски масиви, каквито все по-малко остават у нас. Днес рисът е категоризиран като критично застрашен вид от Червената книга на България.
Обратно към виртуалната разходка