Еленов рогач (Lucanus cervus)

Еленовият рогач е едно от най-добре познатите на широката аудитория видове насекоми и е известен от редица находища, сравнително равномерно разпределени из цялата страна. Обитава най-често покрайнините (екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. Възрастните най-често се наблюдава през ранното лято. Те са активни привечер и в ранните часове на нощта като летят и се привлича от източници на светлина. Мъжките индивиди водят борби за надмощие при намиране на женска. Защитен вид.
Обратно към виртуалната разходка