Черни белянки

Интересно изключение в семейството Белянки са тъмно оцветените представители на някои неотропични родове. Тук род Leodonta, където при някои от видовете му бяло оцветяване по крилата напълно липсва.
Обратно към виртуалната разходка