Anthocharis gruneri

Сравнително рядък вид намиран главно на Балканите, Мала Азия и Кавказ. В България се среща в югозападните части на страната. Имагото лети по скалисти места от март до май.
Обратно към виртуалната разходка