Зала 1 — Минералогия (2) Халкантит Към следващата гледна точка Барит Шерл Опушен кварц