Зала 5 — Птици (2) Южен (сив) коронован жерав (Balearica regulorum) Към следващата гледна точка Голяма дропла (Otis tarda) Към следващата гледна точка Евроазиатски стридояд (Haematopus ostralegus) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка