Зала 5 — Птици (3) Eвроазиатска (обикновена) авлига (Oriolus oriolus) Към следващата гледна точка Голяма райска птица (Paradisea apoda) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка