Зала 5 — Птици (4) Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка