Зала 5 — Птици (5) Брадат лешояд (Gypaetus barbatus) Към следващата гледна точка Калифорнийски кондор (Gymnogyps californianus) Към следващата гледна точка Андски кондор (Vultur gryphus) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка