Зала 8 — Птици (2) Черен (аров) какаду (Proboscyger aterrimus) Към следващата гледна точка Южен (двуменгушест) казуар (Casuarius casuarius) Към следващата гледна точка Зелен (индокитайски) паун (Pavo muticus)