Зала 8 — Птици (3) Колхидски фазан (Phasianus colchicus) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка