Зала 10 — Бозайници (2) Златка (Martes martes) Към следващата гледна точка Към зала 11 Към следващата гледна точка Към зала 12 Към зала 13