Зала 12 — Бозайници (1) Зубър (Bison bonasus) Към зала 10 Към следващата гледна точка Дива коза (Rupicapra rupicapra) Към зала 11 Кафява мечка (Ursus arctos) Сив вълк (Canis lupus) Към зала 13 Полярна лисица (Vulpes lagopus)