Зала 14 — Насекоми (4) Ябълков дървопробивач (Zeuzera pyrina) Към следващата гледна точка Saturnia pavoniella Към следващата гледна точка Archon apollinus Към следващата гледна точка Nemoptera sinuata Към следващата гледна точка Palpares libelluloides Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка