Зала 14 — Насекоми (6) Argema mittrei Към следващата гледна точка Vespa mandarina Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка