Зала 14 — Насекоми (8) Буков сечко (Morimus asper) Към следващата гледна точка Алпийска розалия (Rosalia alpina) Към следващата гледна точка Propomacrus bimucronatus Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка