English | Български

Д-р Ростислав Бекчиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Д-р Ростислав Бекчиев. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Ростислав Бекчиев

(главен асистент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 662); е-поща:

Роден на 10 март 1976 г.

Образование


Магистър по Екология, специализация Ентомология — СУ ‘Св. Климент Охридски’ — 2002. Докторант специалност Зоология СУ ‘Св. Климент Охридски’ — 2003—2007.

Област на научни изследвания


Таксономия и фаунистика на подсемейство Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae). Биомониторинг и защита на природата.

Текущи проекти


Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров (Фонд научни изследвания — МОН, Договор: KП-06-Н21/1-17.12.2018)
Investigation and definition of High conservation value forest regarding the biodiversity aspect — part fauna — beetles, butterflies, amphibian and reptiles on the territory of: Ardino State Forest Management Unit (SFMU), Krumovgrad SFMU, Momchilgrad SFMU, Zhenda State Hunting Management Unit and Zlatograd SFMU. 2018—2019. WWF and NMNHS.

Най-нови публикации


Bekchiev, R., Crevecoeur, L., Gielen, K., Bosmans, B., Smets, K., Kostova, R., 2020. One Hundred Years of Solitude: Rediscovery of the Rare and Protected Beetle Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, (in print) published online at http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/002372.

Kostova, R., Bekchiev, R., Beshkov, S., 2019. Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) diversity in the central part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria). — Bulletin of the Entomological Society of Malta, 10: 75—95. [PDF]

Bekchiev, R., Guéorguiev, B., Kostova, R., Chehlarov, E., Sivilov, O., 2018. New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 501—506.

Sabella, G., Bekchiev, R., Kostova, R., 2017. Pselaphinae (Coleoptera Staphylinidae) from Sicily and Calabria (Italy). Results from a short entomological expedition in April, 2015. — 3rd International Congress “Biodiversity, Mediterranean, Society”, September 4th—6th 2015, Volume 8. Biodiversity Journal, Noto-Vendicari (Italy). 185—192 pp. [PDF]

Bekchiev, R., Sivilov, O., Kostova, R., Lapeva-Gjonova, A., 2017. Distribution of Amorphocephala coronata (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria. — ZooNotes, 104: 1—3. [PDF]

Bekchiev, R., 2017. Terestrial invertebrates — Coleoptera. — pp. 101—103. Ivanova, V. (ed.) Mapping and Assessment of Ecosystem Services of Wetlands in Bulgaria , IBER-BAS, Sofia. 185 pp.

Бекчиев, Р., Бешков, С., Арангелов, С., Киров, Д., 2017. Определител на животинските видове за оценка на гори с висока консервационна стойност. — WWF, София, 191 с. [PDF]

Костова Р., Лазаров, С., Бекчиев, Р., Горанов, С., Симов, Н., Бешков, С., 2016. Почвени и пещерни безгръбначни животни. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 39—50. [PDF]

Bekchiev, R., Hlaváč, P., 2016. New and interesting species of the genus Bryaxis Kugelann, 1794 (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from Croatia. — Zootaxa, 4144 (1): 109—116.

Yin, Z.-W., Coulon, G., Bekchiev, R., 2015. A new species of Pseudophanias Raffray from a cave in central Nepal (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). — Zootaxa, 4048 (3): 446—450.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала