English | Български

Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това.
Основни райони за пеперуди в България — Определяне и описание на най-важните райони за дневни пеперуди в страната

Стоян Бешков

(доцент д-р)
телефон: 089 6869601; е-поща:

Роден на 31 август 1962 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1987).
Специалност: ентомология.

Област на научни изследвания


Фаунистика, систематика, зоогеография и опазване на пеперудите (Lepidoptera) на Балканския полуостров и Турция. Специален интерес към сем. Noctuidae.

Текущи проекти


Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Балканския полуостров
Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Турция
Опазване на естествените местообитания на пеперудите в Република България

Най-нови публикации


Oláh, J., Andersen, T., Beshkov, S., Ciubuc, C., Coppa, G., Ibrahimi, H., Kovács, T., Oláh jr, J., Szczesny, B., 2018. Unified phylogenetic species concept: taking subspecies and race out of science: postmodern theory applied to the Potamophylax cingulatus group (Trichoptera, Limnephilidae). — Opusc. Zool. Budapest, 49 (1): 33—70. [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., 2018. Novelties in the fauna of the subfamily Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae) of Albania and the Republic of Macedonia. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 465—468. [PDF]

Micevski, N., Nahirnić, A., Beshkov, S., Kucherenko, E. E., Efetov, K. A., 2018. Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) (Zygaenidae, Procridinae) rediscovered in the Republic of Macedonia by applying attractant traps. — Abstracts of the XVI. International Symposium on Zygaenidae, İzmir—Turkey, 1—5 May 2018: 19. [PDF]

Micevski, N., Nahirnić, A., Beshkov, S., 2018. Contribution to the knowledge of Zygaena Fabricius, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) of the Republic of Macedonia. — Entomologist’s Rec. J. Var., 130: 41—55. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. Three new Anchoscelis Guenée, 1839 species for Albania and two for the Republic of Macedonia (Lepidoptera, Noctuidae). — Atalanta, 49 (1—4): 171—176. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. New and rare Noctuoidea species for Albania (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae and Noctuidae). — Atalanta, 49 (1—4): 159—170. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: new and rare moths for Albania, collected in 2017. — Entomologist’s Rec. J. Var., 130: 215—232. [PDF]

Beshkov, S., 2018. A contribution to the knowledge of the Balkan Lepidoptera: New and rare Erebidae and Noctuidae for Albania, collected in 2016. — Entomologist’s Rec. J. Var., 130: 155—172. [PDF]

Abadjiev, S., Beshkov, S., 2018. On a small collection of Swedish Lepidoptera, kept at the National Museum of Natural History, Sofia. — Historia naturalis bulgarica, 31: 1—4. [PDF]

Plant, C. W., Beshkov, S., Jakšić, P., Nahirnić, A., 2017. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera. Some Pyraloidea (Lepidoptera: Crambidae & Pyralidae) encountered recently in southern Serbia, Montenegro, the Republic of Macedonia and Albania. — University thought, 7 (2): 1—27. DOI: 10.5937/univtho7-15336 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала