English | Български


Илия Димитров

(магистър геолог)
телефон: 087 7089044; 02 9885116 (в. 621); е-поща:

Роден на 2 юли 1972 г. в Чепеларе.
Образование: СУ ‘Св. Кл. Охридски’ (1997).
Специалност: минералогия.

Област на научни изследвания


Изследвания на минералния състав на алпийски тип минерализации и термо-барометричните условия за образуването им
История и каталогизиране на минерални колекции

Текущи проекти


Обогатяване и проучване на фондовете и изграждане и реконструкция на експозиции от обекти на неживата и живата природа в Националния природонаучен музей
Състав, разпространение и свойства на минерали от пегматитови, скарнови и хидротермални находища в България

Публикации


Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2008. The mineralogical exposition of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Mineralogical Museums. Saint-Petersburg, pp. 91—92.

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2004. A catalogue of the mineral species in National Museum of Natural History (Sofia) — (part 2) — (Silicates). — Historia naturalis bulgarica, 16: 7—45.

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2002. A catalogue of the mineral species in the National Museum of Natural History, Sofia. (Part 1). Native Elements, Sulphides and Sulphosalts, Oxides and Hydroxides, Halogenides. — Historia naturalis bulgarica, 15: 5—29.