English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Geocoris megacephalus creticus Josifov, 1968 — екземпляр IBERZCXX0182


Geocoris megacephalus creticus Josifov, 1968 [паратип IBERZCXX0182] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0182 [Geocoris megacephalus creticus Josifov, 1968] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: ♀//Kreta, irak-/lion, 2.8.58/Eckerlein leg.//Paratypus/Geocoris megacephalus/creticus Josifov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-12-02-11-40b]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Geocoris megacephalus creticus Josifov, 1968

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hemiptera
семейство Lygaeidae
род Geocoris
вид Geocoris megacephalus