English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Bathysciola monregalensis Giachino, 1988 — екземпляр NMNHSINV0085


Bathysciola monregalensis Giachino, 1988 [паратип NMNHSINV0085] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0085 [Bathysciola monregalensis Giachino, 1988] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Italie - Cuneo Val Casotto Turbiglle m 1000 I. Löbl. 19.VI.82
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-COL-LEI-10]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Bathysciola monregalensis Giachino, 1988

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Coleoptera
семейство Leiodidae
род Bathysciola
вид Bathysciola monregalensis