English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Orrhodia rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky, 1954 — екземпляр NMNHSINV0384

Orrhodia rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky, 1954 [паратип NMNHSINV0384] (2) (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)
Orrhodia rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky, 1954 [паратип NMNHSINV0384] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0384 [Orrhodia rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky, 1954] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Varna 6.XI.949 Karnoschitsky Orrh. Rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky Paratypus.
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: Lep_Noct_32]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Orrhodia rubiginea var. bulgarica Karnoschitzky, 1954

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Lepidoptera
семейство Noctuidae
род Orrhodia
вид Orrhodia rubiginea