English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010 — екземпляр NMNHSINV0413


Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010 [холотип NMNHSINV0413] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор NMNHSINV0413 [Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010] (c) Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Eupolybothrus kahfi sp.n. | adult ♂, North Tunisia, Zaghouan Governorate, Jebel Zaghouan, Gouffre (chasm) Sidi Bou Gabrine, 36°22.423'N, 10°06.328'E, alt. 642 m, under clay lump, 17.III.2008, P. Stoev leg. | Holotype
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: Lit-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Chilopoda
разред Lithobiomorpha
семейство Lithobiidae
род Eupolybothrus
вид Eupolybothrus kahfi