English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Festuca staroplaninica Velchev — екземпляр SOMXXXXX0137


Festuca staroplaninica Velchev [ SOMXXXXX0137] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0137 [Festuca staroplaninica Velchev] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Festuca staroplaninica Velchev Средна стара планина, в. Козя стена - тревисто съобщество, геоложка основа варовик, южно изложение, почва плитка, 1640 м. 09.07.1987, Leg. & Det. V. Velchev
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 157632]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Festuca staroplaninica Velchev

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Poaceae
род Festuca
вид Festuca staroplaninica