English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč) — екземпляр SOXXXXXX0018


Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč) [тип SOXXXXXX0018] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0018 [Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč)] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Acer hyrcanum F. M. Витоша пл.: край шосето между "Тихия кът" и ажтобусната спирка "Бялата вода". Към 900 м.н.в., Сиенит 10.08.1973 Leg./Det. N. Vihodsevski
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 41 774]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Acer hyrcanum F. M. ssp. intermedium (Panč)

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Aceraceae
род Acer
вид Acer hyrcanum