English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Minuartia diljanae P. Pan. — екземпляр SOXXXXXX0113


Minuartia diljanae P. Pan. [изотип SOXXXXXX0113] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0113 [Minuartia diljanae P. Pan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: изотип
етикетировка: Bulgaria austro-occidentalis; in lapidosis prope pagum Gradešnica, distr. Blagoevgrad.
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 41 918]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Minuartia diljanae P. Pan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Caryophyllaceae
род Minuartia
вид Minuartia diljanae