English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Pithecolobium arboreum (L.) Urb. var. filifolia Kitan. — екземпляр SOXXXXXX0128


Pithecolobium arboreum (L.) Urb. var. filifolia Kitan. [холотип SOXXXXXX0128] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOXXXXXX0128 [Pithecolobium arboreum (L.) Urb. var. filifolia Kitan.] (c) Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: холотип
етикетировка: Prov. De oriente: Sierra de Magei- Pinares entre Cayo Fortuno y Cupeal
колекция: Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ — Хербариум на Биологически факултет (SO) [No.: 87 264]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Pithecolobium arboreum (L.) Urb. var. filifolia Kitan.

царство Plantae
тип/отдел Spermatophyta
клас Magnoliopsida
разред
семейство Fabaceae
род Pithocelobium
вид Pithocelobium arboreum