English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България (180)

Vernonia pinarensis Kitan. [тип]Vernonia pinarensis Kitan.
(семейство Scrophulariaceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0161] — колекция: SO
Veronica balcanica Vell. ssp. nummularioides (Lec et Lem) D. Peev var. alpestris ( Bamberder) D. Peev [холотип]Veronica balcanica Vell. ssp. nummularioides (Lec et Lem) D. Peev var. alpestris ( Bamberder) D. Peev
(семейство Scrophulariaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0162] — колекция: SO
Veronica prostrata L. var. deorum [изотип]Veronica prostrata L. var. deorum
(семейство Scrophulariceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0163] — колекция: SO
Veronica prostrata L. var. deorum [холотип]Veronica prostrata L. var. deorum
(семейство Scrophulariceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0164] — колекция: SO
Veronica satureioides Vis. ssp.olympica [тип]Veronica satureioides Vis. ssp.olympica
(семейство Scrophulariceae)
— тип [идентификатор: SOXXXXXX0165] — колекция: SO
Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia [холотип]Viola grisebachiana Vis. et Panč. f. integrifolia
(семейство Violaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0166] — колекция: SO
Alyssum montanum L. ssp.graecum Hal. f. nana Stoj. et Jord. [холотип]Alyssum montanum L. ssp.graecum Hal. f. nana Stoj. et Jord.
(семейство Brassicaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0167] — колекция: SO
Doronicum caucasicum MB. f. hirsutior [изотип]Doronicum caucasicum MB. f. hirsutior
(семейство Asteraceae)
— изотип [идентификатор: SOXXXXXX0168] — колекция: SO
Scabiosa hispidula Boiss. f. subglabrata Stoj. [холотип]Scabiosa hispidula Boiss. f. subglabrata Stoj.
(семейство Dipsacaceae)
— холотип [идентификатор: SOXXXXXX0169] — колекция: SO
Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 [холотип]Eupolybothrus andreevi Matic, 1964
(семейство Lithobiidae)
— холотип [идентификатор: NMNHSINV0412] — колекция: NMNHS-INV
— 1801 записа
първа предишна страница 180 от 181 следваща последна