English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) (43)

Centaurea saccensis Raimondo, Bancheva & Ilardi []Centaurea saccensis Raimondo, Bancheva & Ilardi
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0421]
Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan []Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0422]
Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan []Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0423]
Seratula heterophylla Dsf. []Seratula heterophylla Dsf.
(семейство Asteraceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0424]
Campanula sibirica L. []Campanula sibirica L.
(семейство Campanulaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0425]
Campanula bulgarica Dav. []Campanula bulgarica Dav.
(семейство Campanulaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0426]
Onosma malkarmayorum Teppner []Onosma malkarmayorum Teppner
(семейство Boraginaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0427]
Veronica serpyllifolia L. var. glabra D. Dimitrov []Veronica serpyllifolia L. var. glabra D. Dimitrov
(семейство Scrophulariaceae)
— [идентификатор: SOMXXXXX0428]
Cyanus eflanensis Kaya & Bancheva []Cyanus eflanensis Kaya & Bancheva
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0429]
Cyanus eflanensis Kaya & Bancheva []Cyanus eflanensis Kaya & Bancheva
(семейство )
— [идентификатор: SOMXXXXX0430]
— 433 записа
първа предишна страница 43 от 44 следваща последна