English | Български
Къде съм? > Начало > Образование


На вниманието на учителите, желаещи да посетят с учениците си Националния природонаучен музей при БАН като заплатят билетите си предварително по банков път

Уважаеми преподаватели, ако желаете да заплатите билетите за посещението си предварително по банков път, моля следвайте описаните по-долу стъпки:

1. Представител на училището се свързва с представител на НПМ-БАН на телефон: 087 9226573 и заявява желана дата и час за посещение, предоставя информация за име на училището, брой и възраст на учениците (евентуално и брой беседи), телефон за обратна връзка. След като представителят на музея потвърди възможността за провеждане на беседите, преминавате към следващата стъпка.

2. Изпратете данните на училището, необходими за издаване на фактура (титуляр, адрес, БУЛСТАТ и МОЛ), на вниманието на главния счетоводител, г-жа Милена Горанова на е-поща: . Посочете за колко ученици и евентуално колко беседи ще заплатите. Цената за посещение се изчислява, като броят на учениците се умножи по 2.00 лв. (ръководителят на групата не заплаща за посещението си), а броят беседи се умножи по 20.00 лв. Беседите на чужд език се заплащат по 40.00 лв. Ако фактурата трябва задължително да съдържа определен текст относно име на проект или друго, моля напишете и него.

3. Плащането се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО БАНКОВ ПЪТ!
Титуляр: НПМ-БАН
Обединена Българска Банка, клон Раковски
IBAN: BG38 UBBS 8002 3107 9172 10
BIC: UBBS BGSF

4. След постъпването на сумата по банковата сметка на музея, счетоводството издава фактура, която заедно със съответния брой входни билети, се получават на билетната каса на музея в работното време на касата — всеки ден от 10:00 до 17:00 часа.

Образование

Учени от Националния природонаучен музей четат лекции и провеждат практически занятия в Софийския университет ‘Св. Климент Охридски’ (херпетология). От 1974 г. досега в НПМ са разработени 21 дисертации по специалностите ‘Зоология,’ ‘Ентомология,’ ‘Ботаника’ ‘Екология и опазване на екосистемите,’ ‘Палеонтология и стратиграфия’ и ‘Минералогия и кристалография,’ от които 16 са защитени успешно. Хабилитирани учени от НПМ са ръководители на докторанти от Софийския, Пловдивския и Шуменския университети, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и други научни институции.

Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ
Тринадесетата европейска нощ на прилепите, организирана от Центъра за изследване и защита на прилепите към музея. Снимкa: (c) НПМ

Чрез стажантските си програми Националният природонаучен музей подава ръка на мотивирани студенти от различни специалности, които са готови да помогнат за развитието на музея като участват в изследователски проекти, образователни програми или творчески инициативи.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности
Стажантска програма за студенти от специалност ‘Туризъм’
Стажантска програма за студенти по изкуства
ДОКТОРАНТИ

Ивайло Ангелов
СТУДЕНТИ

Йоанна Фелезаки — студент, Критски университет
СТАЖАНТИ

Теодора Георгиева — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'
Владимир Карадаков — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'
Илиана Александрова — студент, Лесотехнически университет
Северина Велкова — студент, Биологически факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'