English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначни [местоположение]Зала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни

На IV етаж е подредена една малка зала с експонати, между които и забележителната колекция от морски обитатели, подарена от г-жа Дора Йолова и колекцията от кубински охлюви, подарена от проф. Антонио Нуньес Хименес.