English | Български

Виртуална разходка с
Обединена българска банка
Зала 5 — Птици [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — Птици [местоположение]Зала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Указания за ползване

Изборът на зали става от горната схема на етажите. Движението на панорамните изображения вляво се осъществява с бутоните на навигационната лента (показва се при поставяне на курсора върху изображението). Гледната точка и секторът, който виждате в момента, са обозначени на схема на залата в края на панорамата. В някои зали може да има повече от една гледна точка (обозначени с черна точка в схемата и снабдени с хипервръзка за прехвърляне). Определени експонати на панорамното изображение са очертани с червено (хипервръзка). При избиране на хипервръзката се извежда информация за самия експонат.


Експозиции и виртуална разходка — Зала 5 — Птици

Залата е разположена на втория етаж в музея. Чрез монтирани препарати на кожи са показани както българската, така и световната авифауна на почти всички разреди от съвременните птици.

Представени са разредите: тинамуподобни (Tinamiformes), гмурецоподобни (Podicipediformes), гмуркачоподобни (Gaviiformes), пингвиноподобни (Sphenisciformes), тръбоносоподобни (Procellariiformes), пеликаноподобни (Pelecaniformes), щъркелоподобни (Ciconiiformes), фламингоподобни (Phoenicopteriformes), гъскоподобни (Anseriformes), соколоподобни (Falconiformes), жеравоподобни (Gruiformes), дъждосвирцоподобни (Charadriiformes), пустинаркоподобни (Pteroclediformes), гълъбоподобни (Columbiformes), кукувицоподобни (Cuculiformes), совоподобни (Strigiformes), козодоеподобни (Caprimulgiformes), бързолетоподобни (Apodiformes), птици-мишки (Coliiformes), синявицоподобни (Coraciiformes), кълвачоподобни (Piciformes) и врабчоподобни (Passeriformes) и др.

Сред световните раритети са: очилат пингвин (Spheniscus demersus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), червеношия гъска (Branta ruficollis), черен лешояд (Aegypius monachus), царски орел (Aquila heliaca), голям креслив орел (Aquila clanga), морски орел (Haliaaetus albicilla), белошипа ветрушка (Falco naumanni), сокол скитник (Falco peregrinus), райски жерав (Anthropoides paradisea), японски жерав (Grus japonensis), лузонски кървавогръд гълъб (Gallicolumba luzonica), никобарски гълъб (Caloenas nicobarica), венценосен гълъб, червена скатия (Carduelis cucullata), дебелоклюн кълвач (Campephilus robustus) и др.