[004] умерено светлочервен; наситен
Код на цвета за уеб — #fc5858
Основен цвят — червен
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306