[005] умерено светлочервен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #e47070
Основен цвят — червен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Серия гросулар-хибшит — образец 0089Серия гросулар-хибшит — образец 0635