[006] умерено светлочервен; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #ce8686
Основен цвят — червен
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Карнеол — образец 0010