[007] умерено червен; наситен
Код на цвета за уеб — #fb0404
Основен цвят — червен
Модификатори — умерен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Опал — образец 0376Опал — образец 0417