[008] умерено червен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d72828
Основен цвят — червен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Алмандин — образец 0649Хромов пироп — образец 0657