[009] умерено червен; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #b54a4a
Основен цвят — червен
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Андезин — образец 0331