[010] умерено тъмночервен; наситен
Код на цвета за уеб — #a70303
Основен цвят — червен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0477Шпинел — образец 0496