[011] умерено тъмночервен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #8d1d1d
Основен цвят — червен
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Ахат — образец 0619Ахат — образец 0620